Aletsel Gözlem ve Değerlendirme

  • Tünellerde, köprülerde, barajlarda, heyelan alanlarında, derin kazılarda ve çeşitli yapılarda aletsel gözlem – inklinometreler, manyetik oturma kolonları, elektrikli piezometreler, su seviyesi ölçerler, ekstansometreler, yük hücreleri, çatlak ölçer gözlem cihazlarının temini, yerleştirilmesi, okumaların alınması, değerlendirilmesi ve yorumlanması.
  • ZEMİN ETÜD, öncelikle sahadan doğru verilerin toplanabilmesi için en uygun seçenekleri gözden geçirir. Projenin özelliğine ve ölçülecek parametrelere göre belirlediği geoteknik cihazlarla diğer cihazların entegre şeklinde çalışmasını koordine eder. Uzman ekiplerinin iyi organizasyonları sayesinde cihazların sahaya hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmasını sağlar.
  • Kurulum öncesi tüm hazırlıkları saha dışında tamamlayan ZEMİN ETÜD ekipleri, sahada bulunan çalışanların veya makinelerin programını aksatmadan kurulumu hızlı bir şekilde tamamlar. Görevli personele kurulum öncesi her türlü bilgiyi aktaran ZEMİN ETÜD, kurulum sonrası gerekli ofis çalışmalarını (dokümantasyon, veri işleme ve yazılımların kullanımı) eksiksiz olarak yerine getirir.
  • Cihazların güvenliği ve bakımı, verinin alınması-işlenmesi, ölçüm grafiklerinin oluşturulması ve sunumu hakkında ayrıntılı olarak personeli bilgilendirir.
  • Kurulan cihazların veri okumalarını yapan ZEMİN ETÜD, sahadan alınan ölçümlere ait grafiklerini ve raporlarını hazırlar.
  • Projelerinizdeki verileri günlük, haftalık ve aylık olarak izleyen ZEMİN ETÜD, gerektiğinde bilgisayar destekli otomatik veri toplama sistemleri de kurarak gün içinde binlerce veri toplama imkanı sunabilmektedir.
  • ZEMİN ETÜD; veri toplamadan kurulum ve okumaya, dokümantasyondan arızalı cihazın onarılmasına, sistem yönetimi, yazılımlar ve test çalışmaları gibi tüm konularda kesintisiz teknik destek vermektedir.
  • ZEMİN ETÜD, en uygun yerde doğru ölçüm parametreleri için en etkin cihazların kullanılmasından, kurulumun kusursuz tamamlanmasına, doğru aralıklarla alınmış verilerin işlenmesinden sunulmasına dair tüm hizmetleri tecrübeli proje ekibi ve teknik kadrosuyla gerçekleştirir.
  • Verinin alınma biçimine, cinsine veya saha durumuna göre en rasyonel uygulamaları öneren ve sahada uygulayan ZEMİN ETÜD, projeniz için en uygun cihaz ve sistemlerin bütünleşmesini sağlar.