Biz Kimiz ?

2016 yılında kurulan şirketimiz, yerleşime uygunluk etüdleri, zemin etüdleri, yeraltısuyu araştırmaları konularında faaliyet göstermektedir.

Şirketimiz bugüne kadar birçok sanayi yapısı, toplu konut, konut, yüksek yapıların zemin araştırmalarını üstlenmiştir. Devamı…

Hizmetlerimiz

Zemin Etütleri;

– Ruhsata Esas Zemin ve Temel Etüt Çalışmaları

– İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları

– Sondaj Hizmetleri

– Sismik Ölçümler (Kırılma, Yansıma, Masw-Mam)

– Rezistivite Ölçümler- Jeoradar (GPR) Ölçümleri– Jeoradar (GPR) Ölçümleri

– Mikrotremör Ölçümler

– Geo Teknik Uygulamalar

– Arkeojeofizik Çalışmalar

– Laboratuvar ve Arazi Deneyleri

– Aletsel Gözlem ve Değerlendirme

– Kalite Kontrol ve Test